Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Táto stránka slúži na pomoc pri vyhľadaní  vlastníctva potencionálnych majiteľov, alebo dedičov pôdy po ich predkoch (nezistených vlastníkoch pôdy z katastra nehnuteľností).

Na základe vami zadaných vstupných informácií  (mena a priezviska vašich predkov) v jednotlivých formulároch, uskutočníme vyhľadávanie v zoznamoch nezistených vlastníkov pôdy. Nájdené osoby v zozname nezistených vlastníkov nájdete uverejnené v samostatnom zozname podľa jednotlivých mesiacov vyplnenia formulára a abecednom poradí podľa názvu užívateľského mena.

Príslušný zoznam bude obsahovať názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva (LV) a meno neznámeho vlastníka.

Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie.