Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Táto stránka slúži na pomoc pri vyhľadaní  vlastníctva potencionálnych majiteľov, alebo dedičov pôdy po ich predkoch (nezistených vlastníkoch pôdy z katastra nehnuteľností).

Na základe vami zadaných vstupných informácií  (mena a priezviska vašich predkov) v jednotlivých formulároch, uskutočníme vyhľadávanie v zoznamoch nezistených vlastníkov pôdy. Nájdené osoby v zozname nezistených vlastníkov nájdete uverejnené v samostatnom zozname podľa jednotlivých mesiacov vyplnenia formulára a abecednom poradí podľa názvu užívateľského mena.

Príslušný zoznam bude obsahovať názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva (LV) a meno neznámeho vlastníka.

Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie.